DIABETOLOGIE

Lékaři

  • MUDr. Michal Scheinost

Diabetologická ambulance poskytuje:

  • dispenzární péči o pacienty trpící diabetes mellitus 1. a 2. typu
  • léčbu obou typů diabetu a s ním sdružených chorob (zejména obezity a diabetické dyslipidémie)
  • prevenci, diagnostiku, léčbu komplikací diabetu
  • potvrzení či vyloučení přítomnosti diabetes mellitus pomocí orálního glukózového tolerančního testu u pacientů odeslaných pro podezření na DM
  • lůžkové zázemí u dekompenzovaných diabetiků zajišťuje Diabetologické centrum Fakultní nemocnice v Praze-5 Motole

Naše diabetologické ambulance neposkytuje:
- péči o těhotné diabetičky - ty jsou sledovány v ambulancích pro rizikové těhotenství ve specializovaných k tomu určených pracovištích

Péče o diabetiky je zajištěna lékaři s nejvyšším možným dosaženým vzděláním v oboru Diabetologie.

KONTAKTY

Buďte s NÁMI v kontaktu

@

Lékařské centrum Kralupy
Nerudova 1093
278 01 Kralupy nad Vltavou

telefonní spojení
315 722 073
315 722 074

email: info@lekarskecentrum.cz

Objednávky pacientů:
pondělí až pátek od 8:00 - 12:00 hodin
315 722 073
315 722 074